Koulutukseni

Ylioppilas

Sosionomi AMK (valvira)

Sosiaalipsykologian perusopinnot

Tunnelukot ja skeematerapia / Kouluttaja Kimmo Takanen / Mentores

Täydennyskoulutus: Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja psykoterapeuttiset valmiudet

Täydennyskoulutukseni painopistealueina ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja voimavarakeskeiset työmenetelmät myönteisen muutoksen edesauttamiseksi vuorovaikutuksellisessa terapeuttisessa työssä.

Olen kouluttautunut yliopistossa ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi. Minulla on pitkä työkokemus työelämässä eri aloilta.

Täydennyskoulutukseni sisältö pääpirteissään:

 • Ratkaisukeskeisen työotteen perusteet
 • Ratkaisukeskeiset työmenetelmät lyhytterapeuttisessa työskentelyssä
 • Mitä psykoterapia on ja mihin sitä käytetään. Psykoterapian suhde muihin
  ohjausmuotoihin. Psykoterapian ja lyhytterapian eroavaisuudet. Terapeutilta edellytettävät ominaisuudet.
 • Terapian tuloksellisuutta määrittävät tekijät ja näyttöön perustuva terapia.
 • Hoitoon liittyvä lainsäädäntö, hoidon palvelujärjestelmä ja terapian etiikka
 • Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys: varhaiset vuorovaikutussuhteet ja
  kiintymyssuhdeteoria
 • Lasten – ja nuorten mielenterveys
 • Kriisit ja traumat
 • Masennus ja bipolaarihäiriöt
 • Pelot ja ahdistuneisuushäiriöt
 • Päihdeongelmat
 • Psykoosit
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Syömishäiriöt
 • Seksuaalisuus
 • Perhe – ja pariterapia
 • Tunnelukot
 • Stressi
 • Itsetunto-ongelmat
 • Rentoutuminen
 • Itsemyötätunto
 • Ryhmänohjaus

 

Olen valvira rekisteröity sosionomi eli sosiaalialan työntekijä pohjakoulutukseltani. Näin ollen terapiasta ei tule Kanta järjestelmään kirjauksia eikä käytössäni ole mitään muitakaan sähköisten järjestelmien kirjauksia jonne asiakkaan prosessia avattaisiin. Käyntisi voit suorittaa täysin anonyyminä. 

 

Tarjoamani terapia on tavoitteellista työskentelyä asiakkaan toivomien asioiden käsittelyssä. Terapiassa pyritään kasvattamaan asiakkaan itseymmärrystä, auttamaan tunteiden säätelyssä, kehittämään ongelmanratkaisutaitoja, auttamaan kriisivaiheiden yli ja tuottamaan tarkoituksenmukaisia käyttäytymismuutoksia asiakkaan arjessa.

 

Lyhytterapialla hoidettaviksi ongelmiksi soveltuvat monenlaiset psykiatriset haasteet ja vaikeudet, itsetuntemuksen yleinen kasvattaminen ja akuutit elämänkriisit. Minulle ovat työn kautta tuttuja myös lastensuojelun prosesseihin liittyvät asiat, erityisesti lasten ja huoltajien terapeuttisen perhekuntoutuksen näkökulmasta.

 

Lähiterapian lisäksi teen myös myös etäterapiaa (videovastaanotto & puhelinvastaanotto).

Toimin myös Väestöliiton terapeuttina

Aurinko on, sitä ei vain aina näe.